🎓 Socjologia Bachelor (Sociology), CC - Collegium Civitas, ✅
degree_image

Socjologia Bachelor

Collegium Civitas (CC)

 • Location Warsaw, Poland
 • Type of Degree Bachelor
 • Start Date No info
 • Duration No info
 • Application Deadline No info
 • Language Polski
 • Attendance On Campus
 • Dedication Full-time
 • Pace Instructor-paced
 • Tuition fees No info

Program description

Jeżeli pasjonuje Cię praca z ludźmi i wszelkie aspekty komunikowania się z otoczeniem, wybierz kierunek Socjologia i naucz się analizować zachodzące przekształcenia społeczne, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych.

W zależności od wybranej przez Ciebie specjalności będziesz mógł poszerzać wiedzę w zakresie: nowych mediów, coachingu, komunikacji zintegrowanej, biznesu i zarządzania, marketingu lokalnego czy cyberbezpieczeństwa. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk i badań społecznych, socjologowie kultury, mniejszości etnicznych, a także sztuki i kultury współczesnej oraz filozofii, m. in. prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Jan Pakulski, prof. Jan Skórzyński, prof. Tadeusz Gadacz, dr Katarzyna Iwińska, dr Sergiusz Trzeciak, dr Marek Troszyński.

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • Zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych i ilościowych.
 • Myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego.
 • Społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej.
 • struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych.
 • Tworzenia się więzi międzyludzkich.

Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu:

 • Interpretacji zjawisk społecznych.
 • Stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup, społeczności.
 • Stosowania różnorodnych technik badawczych.
 • Komunikacji społecznej.

Perspektywy zawodowe:

 • Sektor życia publicznego.
 • Media.
 • Ośrodki badań społecznych i rynku.
 • Organy administracji rządowej i publicznej.
 • Służby społecznych.
 • Sztaby wyborcze.


Don’t have an account? Sign up.

Wait a moment, please

Run hamsters! Run!