🎓 Business and Languages (Business English), SSW, ✅
degree_image

Business and Languages

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

 • Location Sopot, Poland
 • Type of Degree Bachelor
 • Start Date No info
 • Duration No info
 • Application Deadline No info
 • Language Polski
 • Attendance On Campus
 • Dedication Full-time
 • Pace Instructor-paced
 • Tuition fees No info

Program description

DLACZEGO WARTO?

Business & Languages to kierunek unikatowy, interdyscyplinarny, prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Lingwistyczno – Biznesowy Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, budujący podstawy szerokiego rozwoju zawodowego, przygotowujący absolwenta do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w firmach międzynarodowych. Program studiów przygotowany wspólnie z praktykami biznesu wzorowany jest na programach i trendach kształcenia uczelni światowych. Jest to połączenie studiów biznesowo – ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków.

Kierunek nagrodzony certyfikatem ‘Studia z przyszłością” przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. SSW przyznano certyfikat „Studia z przyszłością” za prowadzenie kierunku „Business and Languages”, wyróżniającego się na rynku edukacyjnym innowacyjnością, oryginalnością pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod ewaluacji efektów kształcenia. nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów. Certyfikat “Studia z przyszłością” otrzymują tylko kierunki, które opierają się na 3 filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej wiedzy, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Zajęcia z języków obcych stanowią 50 % programu studiów:

obowiązkowy: język angielski

do wyboru: niemiecki, szwedzki, hiszpański, francuski

Gwarantowana praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych sektora BPO/SSC (m.in: Bayer, Kemira, Thyssenkrupp, DNV, Arla).

Absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni i możliwość podjęcia studiów II stopnia na wielu kierunkach studiów. Kierunek prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Lingwistyczno – Biznesowy Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia I stopnia, 6 – semestralne, zakończone tytułem licencjata.

Absolwent kierunku uzyska umiejętności i kompetencje zawodowe:

poprawne wykorzystywanie języka angielskiego i drugiego wybranego w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, komunikowanie się w różnych sytuacjach społecznych w języku angielskim i drugim wybranym, umiejętność oceny i opiniowania problemów gospodarczych i społecznych, umiejętność stosowania prawa gospodarczego i podatkowego, umiejętność ujmowania i dokonywania pomiaru operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i podatkowych, umiejętność sporządzania i oceny sprawozdań finansowych, wykorzystywanie metod ilościowych i technik analitycznych, służących jako narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych, rozpoznawanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, stosowanie podstawowych koncepcji i metody organizacji i zarządzania.

Specjalności

 • INTERNATIONAL ACCOUNTING (RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA)
 • HUMAN RESOURCES (ZASOBY LUDZKIE)
 • INTERNATIONAL BUSINESS (BIZNES MIĘDZYNARODOWY)

Studia na specjalności International Business oferują nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na podstawach ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Podczas studiów student poznaje międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu.

Korzyści ze studiowania International Business

  Czajęcia prowadzone przez praktyków i dzięki temu dostosowane do potrzeb współczesnego biznesu

 • możliwość doskonalenia biznesowego języka angielskiego
 • nauka drugiego języka obcego od podstaw
 • zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny (warsztaty, projekty, case studies)
 • wizyty studyjne w firmach międzynarodowych
 • semestralna praktyka w firmach międzynarodowych na ostatnim semestrze

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności International Business będzie posiadał umiejętność dostrzegania ekonomicznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań globalnego biznesu. Będzie przygotowany do pracy w takich instytucjach jak: korporacje międzynarodowe, instytucje finansowe, firmy prowadzące wymianę międzynarodową Absolwent posiądzie także duży stopień samodzielności w działaniu, umożliwiający prowadzenie własnej firmy na rynkach zagranicznych.

Wybrane przedmioty

 • International Economics
 • International Business Law
 • Globalization and Regionalization (in the world economy)
 • Corporate Finance
 • Financial Accounting
 • Intercultural Communication in Business
 • Management
 • International Logistics
 • International Human Resource Management
 • Organizational Structure

Tok studiów

 • doskonalenie konwersacji w języku angielskim do poziomu C1, 240 h (1 semestr),
 • rozpoczęcie naukę drugiego języka obcego do poziomu B2, 630 h (4 semestry),
 • zapoznanie z podstawami biznesu w języku angielskim (od 3 semestru),
 • wybór specjalizacji biznesowej, która będzie jednocześnie programem dyplomowania,
 • kształcenie dualne – semestr 6 to praktyka w firmie z branży BBO/SSC zgodna z wybraną specjalizacją biznesową i seminarium dyplomowe
 • przez cztery semestry, wraz z nauką języków obcych, zapoznanie ze specyfikę pracy organizacji wielokulturowej.Don’t have an account? Sign up.

Wait a moment, please

Run hamsters! Run!