degree_image

Ekonomia

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

 • Location Sopot, Poland
 • Type of Degree Bachelor
 • Start Date Request info
 • Duration 3 years
 • Application Deadline Request info
 • Language Polski
 • Attendance On Campus
 • Dedication Full-time
 • Pace Instructor-paced
 • Tuition fees Request info

Program description

Dlaczego warto?

Ekonomia to jeden z kierunków, którego absolwenci poszukiwani są na wielu różnych stanowiskach. Można tu wyróżnić etaty, które ulokowane są w działach analiz i prognoz, etaty kierownicze oraz stanowiska związane z zarządzaniem, z transportem, logistyką a także controllingiem i audytowaniem.

Student na kierunku ekonomia musi przyswoić i nauczyć się stosować:

 • Narzędzia matematyczne.
 • Statystyczne.
 • Elementy rachunkowości.
 • Analityki finansowej.

Studiując na kierunku ekonomia studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania w organizacjach. Zdobywają wiedzę ekonomiczno-prawną oraz podstawową wiedzę informatyczną dotyczącą działania firm z zakresu zarządzania finansami, informatyki, organizacji i prowadzenia procesów transportowo- logistycznych.

W Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) z uwagi na dość intensywny rozwój biznesu i centrów usług wspólnych istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów tak z zakresu ekonomii, finansów, transpotu i logistyki.

Wybierz jedną z oferowanych specjalności:

 • Transport i logistyka.
 • Ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną.
 • Finanse i ekonomia biznesu – STUDIA DUALNE (3 dni stażu zawodowego + 2 dni nauki).

Studia dualne to trend w światowym modelu kształcenia. Połączenie nauki i praktyki skraca okres przygotowania do zawodu i stwarza przewagę konkurencyjną absolwentów na rynku pracy.

Jako absolwent:

Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych posiadać będziesz odpowiednie przygotowanie ekonomiczne niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub do wykonywania pracy w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych oraz jednostkach budżetowych.

Studia I stopnia na kierunku ekonomia dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA – Diploma in Accounting and Business.

"Ekonomia to uniwersalny kierunek studiów, dający możliwość budowania ścieżki kariery zawodowej w różnych obszarach szeroko pojętego biznesu. Absolwent tego kierunku wyposażony jest w wszechstronną wiedzę ekonomiczną, finansową i zarządczą umożliwiającą podjęcie pracy w zawodzie ekonomisty na stanowiskach operacyjnych, takich jak. np. specjalista analityk, w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi w przedsiębiorstwach różnych branż, w jednostkach doradczych oraz organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą. Przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zwłaszcza firmy rodzinnej. Dodatkowo posiada przygotowanie do analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwach o różnej skali działalności, zarówno małych, średnich, jak i globalnych. "

dr Anna Szymczak, prof. SSW, Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia SSW, Prezes Fundacji “Edukacja, Praktyka, Rozwój”, praktyk gospodarczy.


 • Verified Bachelor
 • Places available!
Bachelor ‣ SSW

Don’t have an account? Sign up.

Wait a moment, please

Run hamsters! Run!