Programy studiów licencjackich

Co to jest stopień Uniwersytecki?

Jest wielu studentów, którzy w tej chwili będą mieli wątpliwości, np. co to są studia licencjackie, czym jest licencjat, ale także zastanawia się, czy cykl szkoleń wyższego stopnia jest podobny do studiów licencjackich. Nie martw się, Erasmusu pomoże Ci rozwiać Twoje wątpliwości!

Studia Licencjackie są powszechnie znane jako największy kłopot dla uczniów szkół średnich. Są to kwalifikacje Szkolnictwa Wyższego oferowane przez Uniwersytety na całym świecie.

Co to są studia Licencjackie? Do czego służy Licencjat? Celem tego programu studiów jest ogólne przygotowanie studenta do nauki na danym kierunku studiów. Licencjat to podstawa wymagana przez większość pracodawców.

Istnieją różne kierunki specjalizacji w ramach szerokiego zakresu stopni naukowych oferowanych przez Uniwersytety, ale ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić trzy sektory: nauka, sztuka i literatura.

Co to jest podwójny stopień Uniwersytecki? Czy to dobry pomysł, aby zrobić podwójny stopień Uniwersytecki?

Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy przyzwyczajeni mówić o stopniach naukowych i karierze naukowej, chociaż możliwe, że przychodzi nam na myśl pytanie, czym jest podwójny stopień naukowy. Czym czym jest podwójny stopień naukowy Bolonia?

Generalnie, podwójny stopień to stopień rozważany w ramach Planu Bolońskiego, który składa się z kombinacji dwóch różnych stopni Uniwersyteckich, ale z przedmiotami wspólnymi.

Zdobycie podwójnego stopnia naukowego będzie związane z tym, że Twoja ścieżka akademicka zakończy się dwa lata później niż zwykle. Dodatkowo jednak, otrzymasz dwa dyplomy, zamiast jednego. To takie proste!

A teraz myślisz, "więc co jest lepsze, stopień czy podwójny stopień?" Wszystko zależy od tego, jakie są twoje cele. Posiadanie podwójnego dyplomu daje możliwość uzyskania pracy na dobrym stanowisku. Jest to niezbyt powszechne, ale wysoko cenione przez przedsiębiorstwa. Niestety, nie można łączyć stopni, które najbardziej Ci odpowiadają. Jednakże, powinieneś szukać i sprawdzać podwójne stopnie oferowane przez każdą z Uczelni.

Jak długo trwa nauka na Uniwersytecie? Ile lat trwa? Ile godzin trwają zajęcia?

Reasumując, wszyscy ci, którzy chcą wiedzieć, jak długo trwa studiowanie na Uniwersytecie, powinni raczej zadać sobie pytanie, ile lat trwają studia wyższe. Mianowicie okres waha się od 3 do 6 lat, w zależności od stopnia, Uniwersytetu i kraju, w którym studia są podejmowane.

Jeśli chodzi o liczbę godzin dydaktycznych na studiach wyższych, to będzie ona zależała od wybranej przez Ciebie specjalizacji i Twojego zaangażowania w naukę. Innymi słowy, całkowita liczba godzin odpowiadająca temu, ile godzin ma stopień uniwersytecki, będzie zależała od całkowitej liczby punktów ECTS danego stopnia, co zwykle odpowiada 1500 godzinom rocznie. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, ponieważ studia na kierunkach medycyna, stomatologia i farmacja trwają dłużej.

Porozmawiajmy o punktach ECTS. Ile punktów ogółem ma dyplom Uniwersytecki?

Jak już wspomnieliśmy, punkty zaliczeniowe na studiach wyższych reprezentują całkowitą liczbę godzin kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, tj. całkowitą liczbę godzin, które student poświęca na ukończenie studiów.

Na początek warto wiedzieć, że jeden punkt odpowiada 25 godzinom. Godziny te obejmują wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, a także godziny nauki poświęcone danemu przedmiotowi. Jeśli więc kiedykolwiek zastanawialiście się, ile wynosi łączna liczba punktów dla danego stopnia uniwersyteckiego, wystarczy wziąć pod uwagę, że jeden kurs akademicki odpowiada 60 punktom ECTS.

Biorąc pod uwagę, że punkty Uniwersyteckie w Hiszpanii wynoszą zazwyczaj 240 ECTS, możemy wywnioskować, że aby uzyskać dyplom uniwersytecki, konieczne będzie spędzenie nie więcej i nie mniej niż w sumie 6000 godzin.

Wymagania dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych

Wymagania dotyczące studiów wyższych mogą się różnić w zależności od Uczelni, na którą aplikujesz, dlatego ważne jest, abyś zawsze sprawdził te wymagania przed zapisaniem się na studia.

Co jest potrzebne, aby ubiegać się o miejsce?

Ogólnie rzecz biorąc, aby uzyskać dostęp do stopnia naukowego musisz spełnić co najmniej jeden z poniższych wymogów:

  • Dla studentów studiów licencjackich: posiadanie tytułu licencjata i zdanie egzaminu EBAU (University Entrance Assessment Test).
  • Dla studentów kształcenia zawodowego: posiadanie dyplomu ukończenia studiów technicznych wyższego cyklu kształcenia zawodowego.
  • W przypadku studentów szkół wyższych: ponowne przystąpienie do egzaminu EBAU lub akredytacja średniej oceny z dyplomu ukończenia studiów.
  • Dla osób powyżej 25 roku życia: przystąpienie do egzaminu wstępnego na określoną uczelnię.
  • Dla osób powyżej 40 roku życia: akredytacja ich doświadczenia zawodowego.
  • Dla osób powyżej 45 roku życia, które nie mogą udokumentować swojego doświadczenia zawodowego: zdać egzamin wstępny na określoną uczelnię.

Oprócz spełnienia jednego z wyżej wymienionych wymogów, musisz wziąć pod uwagę, że każdy stopień ma swój próg punktowy. Na studia przyjmowane są osoby z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu dla kierunku.

Z drugiej strony, nie zapomnij sprawdzić, jakie są wymagania dotyczące stypendiów studenckich, aby móc zagwarantować Ci wysoką jakość studiów, niezależnie od Twoich możliwości finansowych.

Skoro już odpowiedziałeś na swoje wątpliwości, to na co czekasz? Zapoznaj się z naszą listą kierunków studiów i wybierz ten, o którym zawsze marzyłeś!


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Proszę chwilę poczekać

Biegnij chomiku! Biegnij!