• noi de 25 anys busca allotjament

    Busco allotjament pel de mes de maig, per realitzar les pràctiques de la carrera. Sóc estudiant -ETSEA- ENGINYERIA fORESTAL. Sóc una persona sociable, tranquila i treballadora. He conviscut al llarg de la carrera amb d'altres pisos amb companys. Busco companys amb...

    4 anni fa

Coinquilini a Sabadell in altre lingue:


Aspetta un attimo, per favore

Girando la manovella!